Kocham język polski

biały ekran WordPress, BOM

Do grupy błędów, jakie popełniamy nieświadomie podczas aktualizacji plików php, html i podobnych, należy BOM. Z angielskiego Byte Order Mark to pojęcie informatyczne oznaczające sposób kodowania tekstów. Istniejące sposoby kodowania: UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE, UTF-32LE, UTF-32BE, ASCII dotyczą także znaków diakrytycznych, polskich czcionek.

BOM to sposób sygnalizowania przeglądarkom i innym programom, z jakiego rodzaju kodowaniem mamy do czynienia. Jeśli przeglądarka została ustawiona na UTF-8 a BOM sygnalizuje jej załadowanie pliku kodowanego w UTF-16LE, następuje dezorientacja i pojawiają się różnego rodzaju komunikaty najczęściej zaczynające się od pojęcia Warning!. Gdy zainstalowaliśmy platformę WordPress, Joomla lub inną, używając formatowania UTF-8, a wgrywamy edytowany naprędce plik z BOM wskazującym inny standard, cała reszta platformy odbiera to jako błąd i często reaguje po prostu białym ekranem.

BOM

BOM to takie krzaczki, ale widoczne wyłącznie w systemie hexametrycznym – tutaj w edytorze  Hex Editor Neo – edytujemy plik php lub html, kasujemy te znaczki deletem i zapisujemy, a następnie wgrywamy przez ftp do właściwego foldera, podmieniając plik.

logowanie z BOM

Logowanie do panelu amina po złej edycji pliku w zwykłym notatniku – z BOM

bez BOM

Po wykasowaniu znacznika BOM i zapisaniu

Jeśli masz problemy z błędami na stronie, bo edytowałeś pliki html, php, zacznij właśnie od pobrania z internetu jakiegokolwiek edytora hexametrycznego, aby zobaczyć BOM i go wykasować.

bez BOM

W zwykłym edytorze nie widać znacznika BOM

bez BOM

Edytuj pliki php i html w Nottepad++ z zaznaczoną opcją Koduj w UTF-8 (bez BOM)

 

Dodaj komentarz

Weż udział w #ortograf 2019
Archiwum