życie to nie teatr

młodzież w szkole średniej nie czyta lektur ani innych książek, bo nie ma nawyku czytania, czytanie nie jest trendy, lektur jest za dużo, “Słowacki nie zachwyca”, uczniowie nie potrafią czytać, literatura to przestarzała forma komunikacji, lektur nie ma na maturze, czytanie boli…

Na dalszym etapie kształcenia szkoła jakby przestaje się tym interesować. W klasach 4-6 uczniowie spotykają się z pierwszymi lekturami szkolnymi, aby w gimnazjach podczas zajęć z języka polskiego otrzymywać zestawy lektur obowiązkowych, które będą omawiane na zajęciach i które należy przeczytać. Dopiero jednak w szkole średniej nacisk na czytanie lektur kanonu jest tak duży, że niemal warunkuje ocenę pozytywną z języka polskiego, przedmiotu wiodącego i maturalnego, na koniec roku szkolnego.

Niniejsza praca badawcza została podzielona na kilka rozdziałów, które analizują części składowe czytelnictwa lektur, aby ustalić, jakie przesłanki powodują, iż proces poznawania lektur przez młodzież drastycznie spada. […]

Autor pracy: Roman Rzadkowski, 29.01.2009 r.

odp. dla Przyczyny nieczytania lektur

Dodaj komentarz

Najnowsze wpisy
REKLAMA
Archiwum

kocham język polski - strona główna