Malowanie słowem

Podczas zajęć plastycznych często nauczyciele każą uczniom rysować martwą naturę. Ustawiają na stołach dzbany pełne kwiatów lub kosze z owocami, a następnie pada polecenie: „Namalujcie …