Egzaminator

Od 2005  roku wprowadzono Nową Maturę. Jest to egzamin pisany przez uczniów, ale sprawdzany przez zewnętrzne komisje wg klucza w taki sposób, aby zunifikować wymagania …