Bóg Wszechświata

Pojmowanie Boga wiąże się ze światopoglądem dualistycznym obecnym od starożytności. Wywodzi się od Arystotelesa (384-322 p.n.e.), filozofa, który stwierdził, że człowiek składa się z materii …

Wirus rozwoju

Piszący współczesną kosmologię astronomowie ustalili, że znany ludziom kosmos pojawił się przed ponad 14 miliardami lat. Wówczas powstało coś (materia) z niczego (ładunki elektryczne). Po …

Jak uczyć mózg?

Wiedza to znajomość czegoś. W szkole stykamy się z dwoma odmianami wiedzy: ścisłej i humanistycznej. Mówiąc językiem potocznym, przymiotnik „ścisły” oznacza dokładny, precyzyjny; z kolei …