Egzaminator

Od 2005  roku wprowadzono Nową Maturę. Jest to egzamin pisany przez uczniów, ale sprawdzany przez zewnętrzne komisje wg klucza w taki sposób, aby zunifikować wymagania …

Wilczyca Kate

Wszystkie młode wilki bawiły się spokojnie w szkole wilcząt. Jedne podgryzały kości, inne ścigały się zapamiętale po łące, a jeszcze inne uczyły się wyć podczas …