Posted in edukacja i wychowanie

Nauczyciel współczesny

Aby zostać nauczycielem, lekarzem, informatykiem, pilotem, trzeba przez całe lata się uczyć. By zarządzać państwem na skalę mikro i makro, zasiadać na stanowisku burmistrza, …

Czytaj więcej...