Posted in edukacja i wychowanie felieton

Pokolenie zombie

Socjologowie i pracodawcy zauważają różnicę pomiędzy wchodzącymi na rynek pracy pokoleniami młodzieży. Określają je mianem generacji: X – urodzeni w latach 70-tych, Y – urodzeni …

Czytaj więcej...