Praca w grupach jako naczelna metoda dydaktyczna to porażka (foto: dacha.com)
Posted in edukacja i wychowanie

Porażki systemu edukacji: praca w grupach

Pamiętam, jak w szkole podstawowej kilkakrotnie dostawałam piątki za darmo. Na pracach ręcznych robiliśmy budki lęgowe dla ptaków. Pracowałam w grupie ze wspaniałym kolegą, którego …

Czytaj więcej...
Współczesne metody dydaktyczne są bardzo drogie, system nie może nakazać unowocześniania bazy bez stosownych dotacji...
Posted in edukacja i wychowanie

Porażki systemu edukacji: programy nauczania

Programy nauczania podpowiadają nauczycielom, w jaki sposób zrealizować podstawę programową. Podstawa to z kolei zbiór celów edukacyjnych, które na danym etapie rozwoju dziecka, ucznia, …

Czytaj więcej...
Programy nauczania unikają współczesności - za drogie są prawa autorskie, aby o niej mówić. ("Ida", 2013)
Posted in edukacja i wychowanie

Porażki systemu edukacji: EWD

Edukacyjna Wartość Dodana to kolejne narzędzie stworzone dla kontrolowania jakości nauczania w szkołach. Dzięki niemu organ prowadzący i MEN może dowiedzieć się obiektywnej prawdy, która …

Czytaj więcej...
Dysleksja czytanie z dzieckiem
Posted in edukacja i wychowanie

Porażki systemu edukacji: dysleksja

Thomas Edison, Hans Ch. Andersen, Leonardo da Vinci, Muhammad Ali, Steven Spielberg i Tom Cruise to kilka z wielkich postaci nauki, kultury i sztuki …

Czytaj więcej...
Ślepy prowadzi ślepego nad przepaść - metafora polskiego systemu wychowania w szkołach bez podręczników i jednorodnych planów wychowawczych.
Posted in edukacja i wychowanie

Porażki systemu edukacji: wychowanie

Pamiętam, że na początku gimnazjum na jednej z pierwszych lekcji wychowawczyni zapisała na tablicy temat: „Seks przedmałżeński i jego skutki”. Następnie tak bez wyjaśnień, pogadanki …

Czytaj więcej...
Posted in edukacja i wychowanie

Porażki systemu edukacji: partnerstwo

Po upadku PRL i odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1989 roku system edukacyjny bardzo chłonął nowinki zachodnie. Postawiono na humanizację, czyli upodmiotowienie ucznia w …

Czytaj więcej...