Współczesne metody dydaktyczne są bardzo drogie, system nie może nakazać unowocześniania bazy bez stosownych dotacji...
Posted in edukacja i wychowanie

Porażki systemu edukacji: programy nauczania

Programy nauczania podpowiadają nauczycielom, w jaki sposób zrealizować podstawę programową. Podstawa to z kolei zbiór celów edukacyjnych, które na danym etapie rozwoju dziecka, ucznia, …

Czytaj więcej...