Jak uczyć mózg?

Wiedza to znajomość czegoś. W szkole stykamy się z dwoma odmianami wiedzy: ścisłej i humanistycznej. Mówiąc językiem potocznym, przymiotnik „ścisły” oznacza dokładny, precyzyjny; z kolei …