Trzecie pokolenie

W jednym z amerykańskich filmów podejmowano problem mniejszości japońskiej w „kolorowej dzielnicy”. Murzyńskie wyrostki napadały wciąż na market „bogatych” (bogactwo to pojęcie względne) Amerykanów pochodzenia …

Bunt rodziców

Kiedy Kasia Kowalska chodziła do pierwszej klasy SP, jej rodzice bardzo angażowali się w sprawy życia szkoły. Podczas pierwszej wywiadówki wychowawczyni ich córki zaprosiła dorosłych …